bouwmethode om een huis te bouwen

Bouwvormen

oktober 16, 2012

Om een huis te realiseren zijn er een aantal bouwmethoden die van toepassing zijn. Een aantal zijn bekend maar wat houden ze tegenwoordig in?

Het bouwen van een huis begint bij een Droom

Het Process begint bij …

januari 22, 2014

Uit eigen ervaring is gebleken dat het niet geheel duidelijk is wat je allemaal te wachten staat als je je een huis wil laten bouwen en je Droom te verwezelijken. Helaas zijn er teveel goed bedoelde adviezen, en belangen verstrengelingen. Daarom willen wij u graag meer inzicht geven in dit proces.

Voorontwerp

mei 13, 2014

Als al deze voorbereiding is genomen dan kan er een goed beeld gecreëerd worden van uw ideeën. Het voorontwerp bestaat uit gemiddeld twee fases. Een schetsontwerp, als eerste aanzet waarbij een architect de verbeelding maakt van wat hij in het eerste gesprek met u heeft besproken.

Architect

mei 7, 2014

Een architect kan in het ontwerp rekening houden met uw budget, maar daarnaast zijn er natuurlijk ook kosten voor de architect zelf. De prijs van een architect hangt van verschillende factoren af, de tijd die hij er aan kwijt is, de bekendheid van zijn ontwerpen

kavel met bouwvergunning

mei 7, 2014

Voordat u een huis kunt laten ontwerpen zal er een locatie nodig zijn, als u bedacht heeft waar u wilt gaan wonen dan zal er hoogstwaarschijnlijk een kavel gekocht kunnen worden

Programma van eisen

april 30, 2014

In een programma van eisen zijn alle criteria opgenomen waar aan het gebouw of woonhuis volgens de opdrachtgever aan moet voldoen. Met andere woorden zet u al uw wensen op papier en geeft dit als leidraad mee voor het ontwerp.

Budget huis laten bouwen

Budget huis laten bouwen

april 16, 2014

Allereerst is het belangrijk dat u het budget bepaald dat u wilt of kunt uitgeven om uw huis te laten bouwen. Bij de initiatieffase hadden we het hier al even over, maar hoe bepaalt u dit budget nu.

Peilmaten

april 16, 2014

Op een bouwtekening wordt gewerkt vanuit een stramien, dit stramien geeft referentielijnen weer waarbij afstanden of hoogtes worden aangegeven. Zo wordt er in een plattegrond gewerkt met letters en cijfers, in een doorsnede worden deze referentielijnen aangegeven met cijfers en peilmaten.

Energieneutraal

april 16, 2014

Een woonhuis of gebouw is energieneutraal als er over het jaar genomen net zo veel energie is opgewekt als nodig was

Details

april 16, 2014

In de uitwerking van het ontwerp moet worden gekeken hoe het te bouwen object gemaakt moet worden. Er wordt letterlijk tot in de details nagedacht over de bouw. Deze details worden vaak tot de schaal 1:5 uitgewerkt

Architect of niet

april 9, 2014

Er zijn verschillende manieren om een huis te laten bouwen zo is het mogelijk om voor een cataloguswoning te kiezen, maar vindt u het misschien veel leuker om tot op het detail uw eigen identiteit aan het ontwerp te geven